Samenwerkingsverband haalbaarheid waterstof tankstation Zeeuws Vlaanderen.

Als duurzame regionale ondernemers willen we een bijdrage leveren aan de klimaatafspraken die consequenties hebben voor onze mobiliteit.

  • H4A (initiatiefnemer)
  • De Pooter Olie B.V.
  • Multraship B.V.
  • Engie Services. B.V.
  • Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
  • Rijnberg Transport B.V.
  • Wielemaker Transport B.V.
  • Syndus Group B.V.

 

Kijkend naar deze consequenties zien wij een meerwaarde in het investeren in duurzaam transport op alternatieve energie. Elektrisch rijden zou voor personenauto’s een goede oplossing zijn. Echter, voor het zwaarder materieel en vaar-/voertuigen die veel vermogen moeten leveren is dat geen reële optie. Waterstof biedt hiervoor wel de oplossing omdat deze de mogelijkheid biedt voertuigen een hele dag te laten rijden of varen. Nog een voordeel is dat tanken snel gaat, is vergelijkbaar met reguliere brandstoffen. Wij hebben dan ook gezamenlijk de handen ineengeslagen om het eerste waterstoftankstation te realiseren in Zeeuws- Vlaanderen, binnen de Gemeente Terneuzen.

Scope

Het doel is om in 2022 het waterstoftankstation operationeel te hebben in Terneuzen.

Haalbaarheidsstudie

Om te kijken of bovenstaand doel haalbaar is, heeft H4A inmiddels een verkennende haalbaarheidsstudie uit laten voeren door Clean Technology Design desk. Uit deze studie is geconcludeerd dat de realisatie van een waterstoftankstation met acht vrachtwagens rendabel is. Dit is voor H4A het signaal geweest om verder invulling te geven aan de plannen.

Partnership

Om een waterstoftankstation te realiseren is door H4A samenwerking gezocht met een aantal regionale (veelal) familiebedrijven. We kennen elkaar, de lijnen zijn kort en kunnen daardoor snel beslissingen nemen. De deelnemers aan het project willen bijdragen in de bouw van het station en zijn ook bereid om in voertuigen te investeren.

Het mede investeren in de haalbaarheidsstudie zien wij als start van de formele samenwerking. In de loop van 2020 gaan we samen uitwerken in welke vorm we de samenwerking verder aangaan en hoe we het projectmanagement inrichten.

Zowel de Gemeente Terneuzen als de Provincie Zeeland zijn bij het project betrokken zodat we met hen kunnen onderzoeken wat de mogelijke locaties zijn en aan welke (vergunnings-) voorwaarden we dienen te voldoen. Zij leveren geen financiële bijdrage.[1]

 

[1] Bron: Projectplan Waterstoftankstation Zeeuws Vlaanderen (H4A)