Flow-meter

Innovatieve ‘flow-meter’ bij compressoren

Arentis, onderdeel van de Syndus Group, heeft in samenwerking met Dow Chemicals Terneuzen een ‘flow-meter’ bedacht om het gebruik van (onnodige) fossiele brandstoffen te reduceren bij klanten.

Arentis verhuurt aan haar klanten dagelijks vele mobiele compressoren om perslucht te voorzien op allerlei onderhouds- of bouwprojecten bij de klant. Wanneer deze compressoren worden ingezet in de industrie waar grote groepen mensen geconcentreerd op één locatie werken, is het niet toegestaan compressoren uit te schakelen wanneer er nog anderen aan het werk zijn. Het resultaat is vaak dat compressoren niet uitgeschakeld worden aan het eind van de werkdag en gedurende de nacht of misschien zelfs de weekenden onbenut blijven draaien. In deze periode gebruikt de compressor grote hoeveelheden brandstof om druk te behouden, die niet wordt gebruikt. Dit is zeer inefficiënt en bovendien een onveilige situatie doordat de compressor een ontstekingsbron vormt in de plant.

Hoe werkt het?

De ‘flow-meter’ die Arentis bedacht, uitgewerkt en ontwikkeld heeft is een automatisch systeem wat de compressor uitschakelt na een ingestelde periode waarbij geen luchtafname geregistreerd wordt. Er zijn tests uitgevoerd met een ingestelde tijd van twee uur zonder afname van lucht, waarna de compressor automatisch uitschakelt. Om dit systeem te laten werken bouwt Arentis een ’flow-meter’ bij de outputluchtleiding van de compressor. De ‘flow-meter’ bedient een elektronisch circuit waar een timer in geschakeld zit. De timer is tijdens tests ingesteld op twee uur (met een maximum van twaalf uur). De originele bediening van de machine blijft ongewijzigd.

Eén innovatie, meerdere voordelen!

De compressor en alle elektronica schakelt geheel uit, zo is er vanaf dat moment een ontstekingsbron minder in de plant. Dit komt de veiligheid in de plant ten goede. Bovendien wordt door deze innovatie minder brandstof ‘onnodig’ verbruikt en daardoor levert het een voordeel op voor het milieu. Per compressor wordt per dag een reductie van 300 liter diesel of GTL geregistreerd tijdens de testfase. Uiteindelijk vermindert het de waarschijnlijkheid dat een monteur een ‘drooggevallen’ compressor op locatie moet ontluchten en worden onnodige draaiuren voorkomen. Momenteel zijn drie compressoren op de LHC plant van Dow Chemicals Terneuzen voorzien van deze technische innovatie.

Voorkomen van onnodig brandstofverbruik

Het verbranden van fossiele brandstoffen en dan voornamelijk diesel vormt een groot aandeel in de totale CO2 uitstoot binnen de Syndus Group. Diesel wordt gebruikt voor het aandrijven van onze eigen voertuigen, voor transport en personenvervoer. Ook onze verhuurvloot (kranen, verreikers, hoogwerkers, aggregaten, compressoren) en machines die bij onze projecten ingezet worden verbruiken in veel gevallen diesel of GTL (Gas to Liquid). Arentis kijkt ook naar het verbruik in de keten.