Duurzaamheid:

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig, grondstoffen kunnen opraken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

Duurzaamheid, een begrip oorspronkelijk afkomstig uit de bosbouw en visserij sector gaat over het dusdanig beheren van de natuurlijke structuren en processen zonder dat deze principieel worden aangetast. Het evenwicht niet dusdanig verstoren dat natuurlijk herstel niet kan plaatsvinden. Het respecteren van deze gebruiksruimte betekent ook dat toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken. Het volledig inrichten van bedrijfsprocessen op een absoluut duurzame manier is vooralsnog een utopie. Dat wil niet zeggen dat niet gestreefd kan worden naar een hoger niveau van duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling waar een evenwicht bestaat tussen ecologische, economische en sociale belangen.

Binnen de syndus group is ook aandacht voor de impact die we hebben op het milieu en het reduceren van CO2 uitstoot. Sinds 2014 wordt jaarlijks een inventarisatie gemaakt van gebruiksgegevens welke worden vertaald naar CO2 uitstoot. ‘Meten is weten’.

Syndus group is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder.

CO2 prestatieladder


Wat is de CO2 prestatieladder?

Het doel van de ladder is op de eerste plaats bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en vervolgens permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven uiteindelijk om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Hoofdcertificaat Syndus group CO2 prestatieladder

(Bron: http://co2-prestatieladder.nl)

Inzicht

De eerste stap in het neerzetten van een duurzaamheidbeleid en het reduceren van CO2 uitstoot is inzicht in de verbruiksgegevens van het bedrijf. Daarom wordt er sinds 2014 jaarlijks en vanaf 2015 elk halfjaar een ‘carbon footprint’ opgesteld. Hiermee wordt inzicht verkregen in de energiestromen die door de syndus group als organisatie gaan en de CO2 uitstoot waar de syndus group voor verantwoordelijk is.

Link: Carbon footprint 2014 

Link: Carbon footprint 2015

Link: Carbon footprint 2016

Link: Voortgang reductiedoelstelling CO2 footprint

Reductie

Nadat door het opstellen van een carbon footprint inzage verkregen is in het verbruik binnen de syndus group kan actie genomen worden om het verbruik en daarmee samenhangende CO2 uitstoot te reduceren. In 2014 is een nul-meting uitgevoerd en aan de hand daarvan is een CO2 reductiedoelstelling opgesteld. Hierin is de strategie weergegeven en een reductie doelstelling verwoord.

Link: 3.C.1 Syndus group CO2 reductiedoelstelling

Deze reductie doelstelling is vervolgens vertaald naar kwantitatieve reductiedoelstellingen. De syndus group heeft hiervoor een reductieplan opgesteld wat van 2014 tot 2017 ten uitvoer zal worden gebracht om de mate van duurzaamheid en milieu impact te verbeteren. In dit plan wordt concreet beschreven welke stappen gezet zullen gaan worden ten behoeve van CO2 reductie.

Link: 3.B.1_1 CO2 reductieplan syndus group 2014 – 2017

Energie management

Het onderwerp duurzaamheid en CO2 reductie is opgenomen in het managementprogramma. Het ‘energiemanagement actieplan’ en ‘energiemeetplan’ van de syndus group geven meer duidelijkheid over de manier waarop CO2 reductie is opgenomen in het managementprogramma.

Link: 3.B.2._1 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN syndus group

Link: 3.B.2_2 ENERGIE MEETPLAN 2014-2017

Keteninitiatieven

Ten behoeve van het reduceren van CO2 uitstoot wordt ook samenwerking gezocht met andere partijen om in eerste instantie kennis te delen en in een vervolgstadium tot CO2 reductie te kunnen komen.

De syndus group heeft hiervoor een lidmaatschap bij:

Inzet duurzaam aggregaat


Het verbranden van fossiele brandstoffen en dan voornamelijk diesel vormt een groot aandeel in de totale CO2 uitstoot binnen de syndus group. Diesel wordt gebruikt voor het aandrijven van onze eigen voertuigen, voor transport en personenvervoer. Maar ook onze verhuurvloot (kranen; verreikers; hoogwerkers; aggregaten en compressoren) en machines die bij onze projecten ingezet worden verbruiken in veel gevallen diesel.

Voor het kunnen uitvoeren van onze projecten (aanleggen van blussystemen; verhuren van industrieel gereedschap op locatie en het plaatsen van staalconstructies) hebben onze medewerkers vaak elektriciteit op locatie nodig. In veel gevallen is hier geen vast elektriciteitsnet aanwezig en zijn wij aangewezen op een mobiele krachtbron onafhankelijk van een netwerk. Dan wordt een aggregaat ingezet om op locatie toch stroom te kunnen gebruiken.

Aggregaten zijn door brandstof aangedreven dynamo’s die afhankelijk van het vermogen van het aggregaat een bepaalde hoeveelheid stroom kunnen leveren. Deze machines worden belast afhankelijk van het gevraagde vermogen. Wordt er veel energie gevraagd door de aangesloten apparatuur dan zal het aggregaat hard moeten werken om die stroom te kunnen leveren en wordt het aggregaat ‘vol’ belast. Maar in veel gevallen zal er een ‘op en neer’ gaande energievraag zijn van de gebruiker(s). Op de momenten dat er weinig energie gevraagd wordt zal er sprake zijn van onderbelasting van het aggregaat. Op zulke momenten werkt de machine niet optimaal en verbruikt het aggregaat meer dan nodig is. Verder is het ook slecht voor de  machine die hierdoor vervuilt en zo ook onnodig veel uitstoot.

In samenwerking met Romotech is hiervoor een milieuvriendelijkere en zuinigere machine toegevoegd aan ons verhuuraanbod. Namelijk de ROHYB 8 Hybride generator. Het principe van dit aggregaat is zo dat hij is uitgevoerd met een ‘High Tech Lithium Ion accu’ welke wordt opgeladen door het aggregaat. Wanneer de accu een kritisch laag niveau nadert schakelt het aggregaat in om op zijn volledige (meest efficiënte) capaciteit de accu op te laden. Het leveren van stroom gebeurt dan ook vanuit de accu. Wanneer de accu vol is schakelt het aggregaat zichzelf uit, totdat de accu weer een kritisch laag niveau nadert en deze opnieuw opgeladen moet worden. Wanneer er een groter vermogen gevraagd wordt dan de accu kan leveren, kan het aggregaat het tekort aan vermogen direct toevoegen.

Testresultaten van deze machine geven aan dat een vermindering in uitstoot kan worden gerealiseerd tot 50%, tevens brandstofbesparingen tot 50% en 50% minder geluid.

De technische kennis van Romotech op het gebied van hybride generatoren samen met de kennis van arentis op het gebied van het inzetten van dergelijke professionele machines in een industriële omgeving zal in eerste instantie een CO2 reductie opleveren voor onze eigen projecten. Maar zal ook voordelen bieden voor de klanten van arentis die deze machines direct kunnen inzetten met een besparing op fossiele brandstof en CO2 uitstoot tot gevolg. Tevens wordt de machine zo ontwikkeld dat deze inzetbaar is in een industriële omgeving waarin arentis voornamelijk opereert.